Postgate Brand är försedd med ytterligare ett skyddslock på toppen och öppningen nertill är sluten för att hindra att brand i lådan skall sprida sig.


 
 
 
Är en vidareutveckling av säkerhetsbrevlådan Postgate som skyddar mot insyn och intrång genom brevinkastet.

Syftet med Postgate Brand är att ge ett skydd när i förekommande fall någon stoppar in brinnande föremål genom brevinkastet.

Den är försedd med ett skyddslock på toppen och öppningen nertill är sluten för
att hindra att ev. brand i lådan skall sprida sig.

Ladda ner broschyr för utskrift i PDF-format >>

Monteringsanvisning (Tillägg)>>
Brandtest
Fig 1 Fig 2
 
 
  Brandtesten genom- fördes i Juli 2006.
En bit av en tygtrasa (ca 30 x 30 cm) indränkt med brandfarlig vätska placeras i lådan och antändes.
  Fig 1
Postgate original skyddar inte mot brand och öppna lågor syns ända upp till 50 cm ovanför lådan. Dörren antändes likaså och måste släckas manuellt.
Fig 2
Inga öppna lågor syns men det sker viss rökutveckling. Brandförloppet varade i ca 6 min innan det självslocknade.
  Fotnot
Testen är utförd i egen regi och gör inte anspråk på att vara vetenskaplig i ordets egentliga
betydelse. Den visar bara vad som händer enligt de förutsättningar som rådde vid tillfället
för testen.
 
 

OBS! Postgate Brand Fungerar på alla brevinkasts bakluckor enl. följ. spec.
Max bredd baklucka: 320 mm.
Min bredd baklucka: 270 mm.

Undantaget är Mobella 4S eller motsvarande funktion där innerlockets överkant rör sig innåt när det öppnas utifrån.

  Tillverkas av: Br.Axelssons Plåtslageri AB, Box 238, 691 25 Karlskoga, Tel: 0586-63761, email: info@brax.bz - FÖR DIN SÄKERHET HEMMA - NÄR DU ÄR BORTA !